Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Sergio Gómez ( CCIA )
Títol Creació d'un compilador de Codi de Tres Adreces
Tema Compiladors
Descripció Es tracta de fer un compilador capaš de convertir Codi de Tres Adreces en executables, utilitzant com a pas intermig codi en C o codi en algun dels llenguatges intermedis utilitzats per altres compiladors.
Materies Programació.
Coneixements Assignatures: Compiladors I, Compiladors II
Compiladors, gcc, flex (lex), bison (yacc)
Tecnologia
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a Daniel Llobera Baiget
Documentació 1. Documentació (.pdf). Documentació del PFC
2. Codi-font (.zip). Codi font del PFC
 
Projecte finalitzat i defensat !!