Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Francesc Serratosa ( ATC )
Títol Reconeixement de Cares usant PCAs
Tema Reconeixement i classificació d'objectes
Descripció Dissenyar una aplicació que servèixi per a reconèixer persones a través de les imatges de les seves cares emmagatzemades en una base de dades. Malgrat ser un sistema que usa imatges, no es realitza cap tractament específic sobre d'elles i per aquest motiu, no és imprescindible tenir coneixments de Visió per Computador.

Materies .
Coneixements Assignatures: Totes
Programació en C.
Tecnologia Visual C.
Ensenyament EI
Dificultat Mitjana
Assignat a ALEXANDRE LLAO GARCIA
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!