Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Santiago Romaní Also ( ATC )
Títol Simulació en temps real d?un pedal de distorsió electrònic
Tema Tractament en temps real (algorisme FFT) de dadesd?audio mostrejades i
Descripció Mitjançant un PC convencional s?intenta simular l?efecte de distorsió que s?aconsegueix amb un pedal tradicional (electrònica analògica) fent un tractament digital de les dades i filtrant les freqüencies nessessàries per obtenir els mateixos resultats que si dispossèssim d?un BIG MUIFF PI (pedal que s?acostuma a utilitzar amb guitarres elèctiques).
Materies .
Coneixements Assignatures: Perifèrics, Sistemes i Senyals, Introducció als Circuits Electrònics.
És necessari conèixer el funcionament de la FFT i les seves aplicacions al camp del so, així com del tractament d?interrupcions mitjançant la tècnic
Tecnologia PC convencional sota Windows XP que disposi d?una tarja de so estàndar (SoundBlaster 128), programa PSPICE, compiladors de C i VisualC++.
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a Jose Luis Santacruz Muñoz
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!