Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Aïda Valls, David Riaño ( CCIA, LSI )
Títol Integració intel.ligent de dades procedents de BD i fitxers XML
Tema
Descripció En aquest projecte s'implementaran diferents mecanismes de fusió i agregació de dades provinents de BD relacionals i fitxers XML.
Aquests mecanismes s'afegiran a una eina de
consulta automàtica al web implementada
per estudiants de PFC el curs passat.
S'estudiaran casos de dades numèriques,
lingüístiques o heterogènies.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Bases de Dades
Tecnologia
Ensenyament Tots
Dificultat Alta
Assignat a Joan Casals Alonso
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!