Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Xavier Mallafre Porta ( LSI )
Títol Aplicació Gestió Empresarial
Tema Empresa
Descripció Realitza un aplicatiu per a portar la gestió d'una organització empresarial
Materies .
Coneixements Assignatures: IBD, BD
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Alta
Assignat a Oriol Martorell Boy
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!