Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Sergio Gómez ( CCIA )
Títol Implementació d'un component de Layout en Java
Tema Components Java, GUI
Descripció Es tracta d'implementar un component JavaBean de Layout, basat en un JPanel, capaç de posicionar els components visuals situats a sobre seu en funció de lligams entre les seves posicions i tamanys.
Materies .
Coneixements Assignatures: PR-I, PR-II, ED
Java
Tecnologia J2SE
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a Gerard París Aixalà (gerard.paris@estudiants.urv.es)
Documentació 1. Documentació (.pdf). Documentació
2. API_URVLayout (.zip). API del component URVLayout
3. Demos (.zip). Demos
4. NetBeans Support (.zip). Classes provisonals per a incorporar URVLayout dins de NetBeans
5. Codi font (.zip). Codi font del component URVLayout
 
Projecte finalitzat i defensat !!