Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferré ( LSI )
Títol Desenvolupament de jocs en entorn JAVA
Tema Edició de jocs
Descripció Edició d'una plataforma per a crear mons virtuals que poden servir com a escenaris de jocs i desenvolupar la dinamica d'un motor de joc
Materies .
Coneixements Assignatures: GC, ED
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a Gabriel Ignasi Pérez
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!