Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferré ( LSI )
Títol Prevención de Riesgos Laborales
Tema Empresa
Descripció S'estudia l'entorn de la nova normativa de la PRL i es dissenya i es desenvolupa una aplicació que permeti un millor seguiment del tema
Materies .
Coneixements Assignatures: ES, BD
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a Sergio Maeso
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!