Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Sergio Gómez ( CCIA )
Títol Execució remota d'aplicacions controlada per correu electrònic
Tema Correu electrònic
Descripció Fer un programa capaç d'analitzar el correu electrònic que arriba a un compte POP3, executant les instruccions contingudes en alguns d'ells. Cal definir un llenguatge pels missatges amb instruccions, que han de permetre: executar aplicacions, enviar i rebre arxius, etc. S'han de tenir en compte els problemes de seguretat.
Materies .
Coneixements Assignatures: SOB
Java, Delphi/Kylix, Visual Basic o Visual C++
Tecnologia POP3
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a Alex Llaó García (alexandre.llao@estudiants.urv.es)
Documentació 1. Documentació (.zip). Documentació del PFC
2. Codi font (.zip). Codi font
3. Executable (.zip). Executable
 
Projecte finalitzat i defensat !!