Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Aida Valls, Iván López ( CCIA )
Títol Implementació d'un sistema genèric de raonament basat en casos
Tema
Descripció Realitzar un estudi dels mètodes de raonament basat en casos i implementar un sistema que inclogui les fases de recuperació i retenció el més generals possible. En particular interessa pel cas de representacions jeràrquiques.
Materies .
Coneixements Assignatures: Intel.ligència Artificial
Java
Bases de Dades
Objectes
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Alta
Assignat a Manuel Miguel Giménez Arjona
Documentació 1. Memoria (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!