Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Pedro García Lopez ( ET, CCIA )
Títol Programa de Gestió de la docencia
Tema
Descripció Programa de gestión de un área de conocimiento
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a Lluis Anguela de Irizar
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!