Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Carles Pairot i Rubén Mondéjar ( CCIA )
Títol dGoogle: Metabuscador descentralitzat P2P
Tema Xarxes Peer-to-Peer
Descripció Implementar mitjançant un substrat P2P ja disponible, una aplicació web Java que realitzi búsquedes per paraules clau.
Materies .
Coneixements Assignatures: ED, PR II
Java, JSP, nocions bàsiques de xarxes
Tecnologia Java
Ensenyament ETIG, ETIS, EI
Dificultat Mitjana
Assignat a Xavier de la Torre Gallart
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!