Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Antonio Moreno ( LSI )
Títol Provisió de serveis mèdics a través d'una plataforma d'agents
Tema Manegament segur de dades mèdiques usant agents
Descripció Es pretén millorar el prototipus desenvolupat per
David Isern incorporant mecanismes de seguretat al sistema d'agents que ofereixen serveis d'informació mèdica als ciutadans. També s'estudiaran onotologies mèdiques per tal de fer més estàndard el llenguatge de comunicació usat pels agents integrants del sistema
Materies .
Coneixements Assignatures: Intel.ligència Artificial, Criptografia, Programació distribuida
Agents i sistemes multiagent
Tecnologia Java, Jade, Protege
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a David Sánchez Ruenes
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!