Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Aida Valls ( CCIA )
Títol Sistema multi-agent de recomanació turistica
Tema Agents aplicats al turisme
Descripció Es vol dissenyar i implementar un agent que permeti fer recomanacions personalitzades als turistes que visiten una ciutat.
Materies .
Coneixements Assignatures: IA1, IA2
Java
Agents
Tecnologia
Ensenyament EI
Dificultat Alta
Assignat a Montserrat Batet
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!