Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Toni Figueroa ( CCIA )
Títol Aplicacions entorn intranet/extranet (PHP)
Tema EMPRESA
Descripció Es tracta de desenvolupar i testejar aplicacions web corporatives en un framework propietari desenvolupat en PHP.
Materies Enginyeria del software - Programari - Programació.
Coneixements Assignatures: SOB, LP, DAII, ENS, PI
PHP+Apache, BD, XML, PHPUNIT
Tecnologia PHP
Ensenyament ETIS
Dificultat Mitjana
Assignat a Xavier Roch
Documentació 1. Documentació (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!