Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Antonio Moreno ( LSI )
Títol Impl, d'agents en telefons mobils per recomanacions turistiques
Tema sistemes multi-agent, turisme
Descripció Millora sistema PFC Batet amb
agents en telefons mobils
Materies Informàtica aplicada.
Coneixements Assignatures: IA1, IA2
Tecnologia
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a Alex Viejo
Documentació 1. Turist@: agentes al servicio del turista mediante telefonía móvil (.pdf). Memòria del PFC d'Enginyeria
Informàtica d'Alexandre Viejo
 
Projecte finalitzat i defensat !!