Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Aida Valls ( CCIA )
Títol Presa de decisions justificada. El cas de ClusDM.
Tema Presa de decisions multicriteri
Descripció Estudiar el sistema de presa de decisions multicriteri ClusDM. Implementar-ho i afegir-hi una component explicativa dels resultats
de forma intuitiva per l'usuari.
Materies Intel.ligència Artificial.
Coneixements Assignatures: Intel.ligència Artificial
Classificació de dades
Manegament d'incertesa
Tecnologia Java
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a Joan Casals Alonso
Documentació 1. Memòria del PFC (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!