Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Riaño ( LSI )
Títol Generació de protocols i guidelines clínics a partir de l'evidència mèdica
Tema Intel·ligència Artificial
Descripció Partint de les dades acumulades sobre pacients hospitalitzats s'utilitzen tècniques d'aprenentatge inductiu per a la construcció automàtica de guíes de pràctica clínica que capturin l'evidència assistencial dels hospitals.
Materies .
Coneixements Assignatures: Estructures de Dades, IA (opcional)
Tecnologia
Ensenyament ETIG
Dificultat Molt alta
Assignat a Rosa Pujol Torres
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!