Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Riaño ( LSI )
Títol GRID technology: study and application
Tema tecnologia grid
Descripció La tecnologia GRID despunta com el pas evolutiu d'Internet. Malgrat que és una tecnologia nova, ja existeixen antecedents i tendčncies de sistemes, arquitectures, metodologies de desenvolupament, llenguatges de programació, organitzacions internacionals i criteris d'estandarització que marcaran les noves tendčncies del GRID. Es proposa fer un treball recopilatori d'informació i d'estructuració d'aquesta informació. El treball finalitzarą amb el desenvolupament d'un sistema basat en aquesta tecnologia.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Bases de dades, Sistemes distribuits, programació paral·lela/concurrent.
Tecnologia
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a Aida Kamisalik
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!