Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Agustí Solanas i Antoni Martínez Ballesté ( ET )
Títol Estudi d'un algorisme evolutiu: Maximització de funcions complexes
Tema Computació avançada
Descripció Els algorismes evolutius són sistemes que simulen el procés evolutiu dels éssers vius per trobar solucions
a problemes complexes que es donen en camps tant diversos com la medicina, l'enginyeria, la biologia o la psicologia.

L'objectiu d'aquest projecte és fer un estudi dels algorismes evolutius i implementar-ne un per resoldre un problema d'optimització.
Materies .
Coneixements Assignatures: Les pròpies de l'ensenyament
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a Úrsula González Nicolás
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!