Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Robert Rallo ( CCIA )
Títol Servidor de Continguts Estandarditzat
Tema gestió de continguts educatius
Descripció Es tracta d'implementar un servidor de continguts capaç de tractar informació empaquetada i etiquetada d'acord a certs estandards (IEEE/LOM, IMS Content Packaging)
Materies .
Coneixements Assignatures: PR2, SOB, PI, DAII
Programació Java, Bases de Dades, XML/XSLServlets, JSPAnglés tècnic
Tecnologia Java
Ensenyament ETIG
Dificultat Molt alta
Assignat a Francisco J. Aguilar Celdran
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!