Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Carlos Molina ( ATC )
Títol Partición de una red LAN en VLANS
Tema
Descripció En este proyecto se pretende particionar una red LAN de grandes dimensiones en diferentes subredes VLANS
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Mitjana
Assignat a Carlos Saura Arasa
Documentació 1. PFC Carlos Saura (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!