Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferre ( LSI )
Títol Tasques en un Món Virtual
Tema Creació Mon 3D, Interacció, Usabilitat
Descripció Aquest projecte s'emmarca en un de més ampli on es pretén desenvolupar un sistema que implementi un procés de rehabilitació de funcions cognitives de pacients amb disfuncions neurològiques basat en entorn telemàtic col·laboratiu i una aplicació gràfica tri-dimensional. La idea central del sistema és permetre que el pacient pugui realitzar tasques de rehabilitació en un entorn gràfic 3D virtual, des de casa seva però sota control i supervisió remota d'un o més terapeutes.

El projecte que es proposa en aquest cas, és un subconjunt d'aquest entorn. La idea és desenvolupar un escenari concret que permeti definir activitats sobre ell, configurables amb un cert nivell de dificultat i que es vagi guardant les accions que es van desenvolupant. Es tindrà molta cura en aconseguir que l'escenari sembli el màxim real possible. També és molt important el tema de la interacció amb l'aplicatiu, ha de ser una interacció molt intuitiva i simple, tot s'ha de manegar amb el ratolí.

L'escenari inicial a desenvolupar serà una cuina. La primera tasca serà fer una amanida.

Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia Editors d'escenaris: blender, Motor de jocs: blender o Ogre, Llenguatges de programació: phyton, C.
Ensenyament EI
Dificultat Alta
Assignat a Lorena Morales Padillo
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!