Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferre ( LSI )
Títol Disseny d'un sistema de telerehabilitació neurofuncional.
Tema
Descripció Aquest projecte s'emmarca en un de més ampli on es pretén desenvolupar un sistema que implementi un procés de rehabilitació de funcions cognitives de pacients amb disfuncions neurològiques basat en entorn telemàtic col·laboratiu i una aplicació gràfica tri-dimensional. La idea central del sistema és permetre que el pacient pugui realitzar tasques de rehabilitació en un entorn gràfic 3D virtual, des de casa seva però sota control i supervisió remota d'un o més terapeutes.

El projecte que es proposa en aquest cas, és un subconjunt d'aquest entorn. La idea és desenvolupar la base de dades de l'entorn i l'aplicació que la manega.
A nivell de base de dades es vol tenir control sobre els diferents metges/terapeutes/professionals i els seus pacients. Es tindrà control també sobre les agendes de visites de cada un d'ells. I es tindrà també control sobre les diferents activitats que es van proposant i desenvolupant així com l'evolució que té en la resolució dels exercicis.

A nivell d'aplicació, es vol implementar l'entorn de treball distribuït, l'aplicació estarà en un servidor concret i es podrà accedir des de diferents màquines. Es validarà l'usuari i depenent del seu perfil s'engegarà el tipus de sessió.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia PHP, MySQL, Apache o similars.
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a Albert Pellicer Muñoz
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!