Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Francesc Sebé ( ET )
Títol Interfície gràfica per la configuració d'aparells Cisco
Tema
Descripció Es proposa implementar una interfície grāfica a través de la qual es pugui configurar de forma automātica els aparells Cisco del laboratori de telemātica.
Materies .
Coneixements Assignatures: AT, LAT
Tecnologia Java
Ensenyament Telemātica
Dificultat Alta
Assignat a Marc Argüelles
Documentació 1. Memòria (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!