Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Castellà Roca, Carlos Saona ( CCIA, LSI )
Títol Implementació d?un sistema de generació de traces d?auditoria segures per Open Solaris usant tècniques criptogràfiques
Tema Seguretat, Criptologia, Sistemes Operatius
Descripció Objectiu: garantir la integritat de la informació emmagatzemada en el registre de traces d?auditoria del sistema operatiu Open Solaris de Sun. Qualsevol canvi en el contingut, dades esborrades o afegides i/o alteració en el ordre de la informació emmagatzemada ha de ser detectat.

Es proposa implementar una variant de la tecnologia desenvolupada per Kinamik, que combinant tècniques criptogràfiques de clau simètrica i de clau asimètrica permet la generació d?Immutable Audit Logs.

La proposta s?emmarca dins el projecte Open Source promocionat per Sun descrit a http://www.opensolaris.org/os/about/

La participació es durà a terme sota la tutel?la de l?empresa Kinamik, responsable davant el projecte Open Solaris que la funcionalitat es dugui a terme.

L'empresa Kinamik ofereix:
-Abast amb requeriments definits i que dóna sortida a una necessitat real.
-Combinació de sistemes operatius i criptografia.
-Participació en un projecte open source reconegut.
-Experiència en entorn empresarial.
-Kinamik posarà a disposició del projectista:
--Definició i seguiment del projecte.
--Repositori de documentació i codi (Subversion), que caldrà mantenir actualitzat amb periodicitat setmanal com a mínim.
--Espai de treball (taula, ordinador, internet, email...) a les oficines de Kinamik de lliure disposició en horari laboral.
--Control de qualitat (SQA) durant el procés de desenvolupament, principalment validació de la documentació i proves funcionals.

Materies .
Coneixements Assignatures: Criptologia, Sistemes Operatius, Administració de Sistemes Operatius,
-Coneixements previs de criptografia aplicada, tant de clau simètrica com de clau asimètrica (funcions MAC, sobres digitals, signatures digitals...)
Tecnologia Criptografia, C/C++, Java
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a ROGER JARDÍ CEDÓ
Documentació 1. Memòria del projecte (.pdf). Memòria del projecte.
2. Resum del projecte (.pdf). Resum del projecte.
 
Projecte finalitzat i defensat !!