Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Riaño ( LSI )
Títol Ontology-Based Diagnosis and Personalization of Medical Knowledge
Tema
Descripció Partint d'un coneixement mčdic teňric que relaciona les malaltíes amb els signes i símtomes, els síndromes, els aspectes socials del malalt i el tipus d'intervenció recomenada, es demana el desenvolupament d'un programa informŕtic que adapti aquest coneixement a un malalt concret.
Materies Informàtica aplicada - Programació - Intel.ligència Artificial.
Coneixements Assignatures: ED, IA (opcional)
Java, Anglčs
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a CRISTINA ROMERO TRIS
Documentació 1. Document Final PFC (.pdf). Entregat per l'alumna per a l'avaluació del seu PFC.
 
Projecte finalitzat i defensat !!