Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Pedro Garcia Lopez ( ET )
Títol Servidor Publish Subscribe Web
Tema Web
Descripció Middleware pub/sub Web
Materies .
Coneixements Assignatures: SOB, ENS
Web
Tecnologia Web
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a Raul LLorach Sanchez
Documentació 1. pubsub.pdf (.pdf).  
Projecte finalitzat i defensat !!