Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferré Bergadà ( LSI )
Títol Disseny de tasques de neurorehabilitació en JAVA
Tema Aplicacions JAVA 2D
Descripció Disseny de diverses aplicacions en Java en l'entorn de la telerehabilitació neurofuncional
Materies .
Coneixements Assignatures: Les pròpies de l'àrea
Programació Orientada a Objectes, JAVA, grafics 2D.
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a Francisco Bravo Ramos
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!