Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Castellà Roca ( CCIA, LSI )
Títol Implementació d'un protocol criptogràfic per fer consultes a un servidor, evitant que el servidor pugui obtenir un perfil acurat de l'usuari
Tema Criptografia
Descripció Alguns servidor mantenen un historial de les consultes que realitzen els usuaris. A partir de l'historial es pot obtenir un perfil de l'usuari, de manera que cada cop que l'usuari fa una consulta el servidor pot obtenir un perfil més acurat.
Un primer objectiu del PFC és implementar un protocol criptogràfic que serà executat per K clients, i que permet realitzar consultes a un servidor. En cada execució del protocol els usuaris fan una consulta al servidor, que pot ser seva o d'un altre usuari. El servidor desconeix quin és l'usuari que està interessat en la consulta, per tant si afegeix la consulta a l'historial no obté un perfil més acurat. Cada nova consulta generarà un perfil menys acurat.
El segon objectiu es avaluar el cost computacional i de comunicacions que afegeix a l'usuari. Aquest cos es mesurarà en funció del nombre de clients que formen el grup (K), i de la mida de les claus emprades.
Materies Llenguatges de programació - Seguretat informàtica.
Coneixements Assignatures: Criptologia, Programació (I-II), Estructures de dades, Xarxer de Computadors.
Criptografia de clau pública.
Programació en el llenguatge Java.
Funcionament de les piles del protocols de les Xarxes de Comunicacions.
Tecnologia Java, Criptografia de clau pública
Ensenyament ETIS, ETIG
Dificultat Molt alta
Assignat a Alexandre García Boté
Documentació 1. Resum_projecte (.pdf). Resum del Treball Final de Carrera
2. Memoria_projecte (.pdf). Memòria del Treball Final de Carrera
 
Projecte finalitzat i defensat !!