Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Maria Ferré Bergadà ( LSI )
Títol Simulació i Visualització de la crescuda del Nil (Egipte)
Tema
Descripció L'objectiu del projecte Ús el de dissenyar un entorn virtual que representi la topografia de la zona mitja del riu i poder-hi simular crescudes d'aigua.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a SERGI MALET FORTUNY
Documentació  
Projecte en curs !!