Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Antonio Moreno ( LSI )
Títol Extracció basada en ontologies d'informació de destinacions turístiques a partir de la Wikipedia
Tema
Descripció Tasca 1 del projecte espanyol DAMASK. Fer ontologia turística, i usar-la per extreure automàticament info. de la Wikipedia sobre destinacions turístiques.
Materies .
Coneixements Assignatures: IA
Ontologies, Java
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a CARLOS VICIENT MONLLAO
Documentació 1. Memoria PFC (.zip).  
Projecte finalitzat i defensat !!