Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Santiago Romaní Also ( ATC )
Títol BotoDispUSB: dispositu Botonera + Display a través del port USB
Tema
Descripció Aquest projecte és una proposta d'adaptació de les pràctiques de l'assignatura de Perifèrics (ETIS). Actualment, aquestes pràctiques consisteixen en programar un driver de Linux per controlar un dispositiu específic format per una botonera i un display, i tot connectat al PC a través d'una tarja d'E/S específica i del Port Paral·lel. La idea d'aquest projecte és controlar el dispositiu a través del port USB. Per fer això es presenta un nou connexionat dels components, un programa per controlar el processador que s'integrarà al dispositiu (firmware) i una versió del driver que hauran de fer els estudiants, per tal de demostrar que la modificació de la pràctica és factible.
Materies .
Coneixements Assignatures: Perifèrics, Microcontroladors, SMP
Electrònica, Programació, Sistemes Operatius, Drivers.
Tecnologia Linux, PIC 18F2550, Compilador C, programador de PIC TE-20, CCS PCWH 4.023
Ensenyament ETIS
Dificultat Alta
Assignat a FERNANDO ILDEFONSO MARTINEZ ESMERALDA
Documentació 1. BotodispUSB.pdf (.pdf). Informe del projecte
2. resumBotodispUSB (.pdf). Resum del projecte (català-castellà-anglès)
 
Projecte finalitzat i defensat !!