Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Jordi Castellà Roca ( CCIA ,LSI )
Títol Estudi, disseny i creació d'un Centre de Procés de Càlcul d'una empresa
Tema Empresa (sistemes)
Descripció El principal objectiu d?aquest projecte es basa en minimitzar en quantitat tot el hardware resident al Centre de Procés de Dades (CPD) del client, de manera que s'obtinguin menors possibilitats de que falli qualsevol element físic, una reducció del consum energètic, i els costos del manteniment.
Per aconseguir aquest objectiu es migrarà tota la infraestructura de servidors físics a virtuals, en ocasions reinstal·lant i traspassant dades entre servidors, i realitzant conversions directes Physical to Virtual (P2V).


Els objectius es podrien dividir en els punts següents:

-Estudi de la tecnologia necessària a partir de les necessitats del client.
-Disseny del CPD.
-Muntatge físic i connexions de tots els dispositius. Instal·lació de sistemes operatius i programari.
-Testeig i adaptació de la infraestructura i realització de les comprovacions necessàries abans de la migració.
-Migració dels sistemes físics als virtuals.
-Ajust del rendiment per optimitzar al màxim el seu rendiment.

Materies .
Coneixements Assignatures: Fonaments de Telemàtica, Arquitectures Telemàtiques, Seguretat de Xarxes Telemàtiques, Introducció als Computadors, Sistemes Opertius
Sistemes operatius.
Xarxes de Computadors.
Seguretat.
Virtualització.
Tecnologia Sistemes Operatius, Xarxes, Seguretat, Virtualització.
Ensenyament ETTT
Dificultat Molt alta
Assignat a PEDRO VELASCO DOMINGUEZ
Documentació 1. Resum del projecte (.pdf). Resum del PFC en Català, Castellà i Anglès.
2. Memòria del projecte (.pdf). Memòria del projecte en format PDF.
 
Projecte finalitzat i defensat !!