Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Àlex Arenas i Robert Rallo ( CCIA )
Títol Desenvolupament d'una aplicació web sobre una base de dades
Tema Empresa
Descripció Es tracta de desenvolupar una aplicació J2EE per a la interacció
(lectura/escritura/generació d'informes) dels usuaris amb una base de dades
SQL comercial.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologies emprades (seria bo que el candidat en coneguésalguna/es): Java, EJB's, Ant, JUnit, SQL, ODBC.
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Molt alta
Assignat a Marina Barea Medina
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!