Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Pedro Garcia Lopez ( ET )
Títol Information Retrieval system with Lucene. A third-party application over SocialDNS
Tema Web
Descripció Amb la forta expansió que ha sofert Internet en els darrers anys s?ha posat a
l?abast de qualsevol persona una quantitat d?informació inimaginable. No obstant,
aquesta informació no serveix per a res si no existeixen eines que en facilitin la seva
obtenció.
L?objectiu d?aquest projecte és desenvolupar una aplicació de tercers sobre
SocialDNS. Concretament s?implementarà un motor de cerca emprant la llibreria
Lucene que permetrà, a més de la indexació i cerca de dominis, la generació dinàmica
de núvols d?etiquetes, tag clouds, i recopilarà informació relativa a l?agrupació, en
etiquetes, dels dominis registrats.
Cal matisar que aquest projecte no està relacionat amb tècniques intel·ligents de cerca
de continguts i/o anàlisi semàntic, sinó que és basa en el model d?espai vectorial.
Materies .
Coneixements Assignatures: SOB
Web, IR
Tecnologia Sistemes Distribuïts
Ensenyament ETIG
Dificultat Mitjana
Assignat a ENRIQUE FERNANDEZ CASADO
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!