Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Pedro Garcia Lopez ( ET )
Títol matxambrat 2.0: Un CMS lleuger en llenguatge PHP
Tema Web
Descripció L'objectiu del PFC matxambrat 2.0 ha estat el de dissenyar i implementar, partint de
zero, un sistema de gestió de continguts (o CMS) en forma d'aplicació web, basada en
diferents eines de programari lliure integrades en una estructura totalment sòlida que
utilitza el patró MVC i diverses tecnologies actuals. Al mateix temps, el sistema CMS és
totalment funcional i fàcilment extensible.
El sistema CMS resultant es pot utilitzar per a gestionar continguts i també com a base
per a nous desenvolupaments per a cobrir les necessitats específiques de qualsevol sistema
d'informació. Està implementat utilitzant el servidor web Apache, el llenguatge de
programació PHP i el Sistema de Gestió de Base de Dades SQLite, fet que el fa totalment
portable a la majoria d'entorns i arquitectures de maquinari i programari existents.
Seguint la filosofia de la comunitat de programari lliure, el projecte resultant s'ha
alliberat sota la llicència GPL (incloent tota la documentació relacionada), que permet que
qualsevol desenvolupador d'aplicacions web se'l pugui descarregar i utilitzar-lo pels seus
desenvolupaments de forma lliure i sense cap cost a l'adreça web:
http://sourceforge.net/projects/matxambrat
Materies .
Coneixements Assignatures: SOB
Web
Tecnologia Web
Ensenyament ETIS
Dificultat Mitjana
Assignat a CARLES CLAVERO MATAS
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!