Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a David Riaño ( LSI )
Títol Ordered Decision Trees Induction
Tema Recerca i Implementació
Descripció Els arbres de decisió són estructures àmpliament emprades en la presa de decisions. En l'àmbit de l'aprenentatge automàtic s'ha treballat en mètodes inductius per a la seva generació automàtica a partir de matrius de dades supervisades. En el context de la informàtica mèdica, els processos mèdics (diagnosi, tractament, etc.) les dades presenten una seqüencialitat que captura la bona praxis mèdica i que les matrius anteriors no reflecteixen. El treball consisteix en desenvolupar un algorisme inductiu que, partint d'una seqüència de processos mèdics, sigui capaç de generar un arbre de decisió no només garantint una bona capacitat de predicció, sinó un procediment de predicció similar al que segueixen els metges.

Alumne: Pere Torres
Materies .
Coneixements Assignatures: IA, ED
Anglès llegit i escrit.
Tecnologia
Ensenyament EI
Dificultat Molt alta
Assignat a PERE TORRES FERRE
Documentació 1. Resums (.doc). 2. document (.pdf).
 
Projecte finalitzat i defensat !!