Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Carlos Molina ( ATC )
Títol Servidor de Comunicaciones para Bitres SL
Tema Empresa
Descripció Diseņo e implementacion de los servicios que debe proporcionar un servidor de comunicaciones en la empresa Bitres SL
Materies .
Coneixements Assignatures:
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Mitjana
Assignat a Jose Pacheco
Documentació  
Projecte finalitzat i defensat !!