Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Carlos García-Barroso Villalonga ( ATC )
Títol Robot Dibujante
Tema Integracion sensorial y robótica.
Descripció Diseño de un entorno que permita hacer esquemas de una cara utilizando una cámará de video y un robot industrial.
Materies .
Coneixements Assignatures:
Lenguaje C o similar y Visión por computador
Tecnologia
Ensenyament ETIS
Dificultat Mitjana
Assignat a XAVIER PELL VIDAL
Documentació 1. final (.zip). Documento descriptiva del proyecto
 
Projecte finalitzat i defensat !!