TFG en Curso - DEIM
[ Pàgina inicial TFG | TFG proposats | TFG lliurats | TFG defensats | Properes Lectures ] [ Registrar-te | Afegir proposta ]
*       Pots ordenar les propostes fent un clic damunt del concepte que vulguis
**     Pots veure la fitxa d'un projecte fent un clic damunt del seu títol
***   Per a sol·licitar informació d'un projecte fer clic damunt del seu títol
**** Doc. associada indica que el projecte disposa de documentació associada
Ens. Àrea Professor/a Data Títol Estudiant
GEI  ATC  Carlos Molina  04/06/2016  Plataforma móvil de gestión, mantenimiento y limpieza de laboratorios.  CHRISTOFER GOMEZ GARCIA 
GEI  ATC  Pere Millán  17/02/2016  Electronic Flight Bag  EDUARD ROMERO PRATS 
GET  ATC  Pere Millán  29/09/2016  Estació meteorològica  EVA PUJALS VIDAL 
GEI  ATC  Pere Millán  03/02/2017  Aplicació web/mòbil? de compartició de vehicle  ORIOL MAURI GUIU 
GEI  ATC  Rubén Mondéjar Andreu  22/09/2016  Plataforma de serveis online/multijugador basada en actors  GUEORGUI TZVETOSLAVOV TOPALSKI 
GEI, GEI  CCIA  David Sánchez  03/04/2017  Disseny i implementació d'una aplicació de gestió deportiva  JULIÁN LÓPEZ ÁVILA, MARIA VALENZUELA CASTRO 
GEI  CCIA  David Sánchez  03/04/2017  Disseny i implementació d'una aplicació de gestió hostelera  XAVIER QUEROL SALVAT 
GET  CCIA, ATC  Maria Ferré, Toni Martínez  10/05/2016  Disseny d'una app per a la identificació de nens autistes.  MARTA GUTIÉRREZ PONCE 
GEI  LSI  Maria Ferre  17/10/2016  Ampliació i posta en explotació d'una aplicació web per la gestió de protocols d'actuació en casos de nens autistes  MIRIAM SERRATE FIGUEROA