Enllaços d'Interès

Centre de Recerca Matemàtica

   http://www.crm.cat/eng/default.htm
   Centre de serveis a la comunitat matemàtica internacional.

Dones i matemàtiques

   http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2006/ciencies/donesmates/selecta.htm

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

   http://ffsb.iec.cat/CA/index.htm
   La finalitat de la Fundació és l'estímul de la recerca matemàtica, concedint premis a treballs de recerca o ajuts per a estudis o recerca en l'àmbit de les matemàtiques.

Grup de Sistemes Dinàmics de la UAB

   http://www.gsd.uab.cat
   El grup de sistemes dinàmics de la UAB treballa en problemes relatius a la teoria qualitativa d'equacions diferencials al pla (amb especial atenció al 16è problema de Hilbert i temes adjacents), sistemes dinàmics discrets en dimensió baixa (càlcul i estudi de punts periòdics i períodes per funcions contínues de grafs i arbres) i mecànica celeste (problema de n cossos restringit). Diversos membres de la Secció de Matemàtiques del DEIM hi col.laboren regularment.

Grup de Sistemes Dinàmics de la UB-UPC

   http://www.maia.ub.es/dsg/
   El grup de sistemes dinàmics de la UB-UPC es pot considerar l'embrió de la recerca en sistemes dinàmics a Barcelona, i per extensió a Catalunya. Treballa en problemes relatius a les equacions diferencials i sistemes dinàmics discrets en dimensió alta. La recerca inclou una component computacional molt significativa i un interès especial a les aplicacions dels sistemes dinàmics per la física en general i la mecànica celeste en particular. Diversos membres de la Secció de Matemàtiques del DEIM hi col.laboren regularment.

Mathscinet

   http://www.ams.org/mathscinet/search.html
   Base de dades de "American Mathematical Society".

Real Sociedad Matemática Española

   http://www.rsme.es/
   La Reial Societat Matemàtica Espanyola és una societat científica que té per finalitat la promoció i divulgació de les Matemàtiques i les seves aplicacions, així com el foment de la seva recerca i l'ensenyament en tots els nivells educatius.

Societat Catalana de Matemàtiques

   http://scm.iec.cat/index.asp
   La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l'Institut l'any 1931. Les finalitats de la SCM són: el conreu de les ciències matemàtiques, estendre'n el coneixement en la societat catalana, fomentar-ne l'ensenyament i la investigació teòrica i aplicada, així com publicar tota mena de treballs que s'adeqüin a aquests objectius.