Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Government organs and representation

Imprimir document

Charges and commissions

ChargeLast Name, Name
Director del DEIM (2a. legislatura)CASTELLÀ ROCA, Jordi
Secretari Comissió de docènciaMILLÁN MARCO, Pere
Secretari Consell DEIMMILLÁN MARCO, Pere
Secretari del DEIM (2a. legislatura)MILLÁN MARCO, Pere
Administració del programa MSDN Academic AllianceGÓMEZ JIMÉNEZ, Sergio
Cap de secció ATC - TELMONCUSÍ MERCADÉ, M. Àngels
Cap de secció CCIA - LSIFERRÉ BERGADÀ, Maria
Comissió permanentMILLÁN MARCO, Pere
Coordinació de la promoció i de les xarxes socials del DEIMALIAGAS CASTELL, Carles
coordinació DEIMINARISALIAGAS CASTELL, Carles
Coordinació doctoratFARRÀS VENTURA, Oriol
Coordinació PFCGARCÍA FAMOSO, Montse
Coordinació UAASGARCÍA-BARROSO VILLALONGA, Carlos
Coordinador de Formació Continuada del DEIMGÓMEZ JIMÉNEZ, Sergio
Coordinador MIAPUIG VALLS, Domènec
Gestió Reports DEIMMILLÁN MARCO, Pere
President Comissió de docènciaCASTELLÀ ROCA, Jordi
President Comissió permanent CASTELLÀ ROCA, Jordi
Representant Comissió Biblioteca ETSE, ETSEQ, Campus SesceladesMILLÁN MARCO, Pere
Representant del DEIM a la Comissió Acadèmica del màster FCEP: Màster en Formació del professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensanyaments d'IdiomesPUIGJANER RIBA, M. Dolors
Representant del DEIM a la Comissió d'usuaris del CRAIMILLÁN MARCO, Pere
Responsable Administrativa DEIMSEGÚ FERRE, Olga