Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Government organs and representation

Imprimir document

Charges and commissions

ChargeLast Name, Name
director DEIM (2a. legislatura)CASTELLÀ ROCA, Jordi
secretari DEIM. 2a legislaturaMILLÁN MARCO, Pere
Administració del programa MSDN Academic AllianceGÓMEZ JIMÉNEZ, Sergio
Cap de secció ATC - TELMONCUSÍ MERCADÉ, M. Àngels
Cap de secció CCIA - LSIFERRÉ BERGADÀ, Maria
Cap de secció DM - MATGARCIA GÓMEZ, Carlos
Comissió permanentMILLÁN MARCO, Pere
Coordinació de la promoció i de les xarxes socials del DEIMALIAGAS CASTELL, Carles
Coordinació PFCGARCÍA FAMOSO, Montse
Coordinació UAASGARCÍA-BARROSO VILALLONGA, Carlos
Coordinador de Formació Continuada del DEIMGÓMEZ JIMÉNEZ, Sergio
Coordinador MISTICSERRATOSA CASANELLES, Francesc
Coordinadora de doctorat del DEIMVALLS MATEU, Aïda
Coordinadora MECMATPUIGJANER RIBA, M. Dolors
Coordinarod del Màster (MIA)RIAÑO RAMOS, David
Gestió Reports DEIMMILLÁN MARCO, Pere
Organització dels DEIMinarisBRAS AMORÓS, Maria
President Comissió permanent CASTELLÀ ROCA, Jordi
Representant Comissió Biblioteca ETSE, ETSEQ, Campus SesceladesMILLÁN MARCO, Pere
Representant del DEIM a la Comissió Acadèmica del màster FCEP: Màster en Formació del professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensanyaments d'IdiomesPUIGJANER RIBA, M. Dolors
Representant del DEIM a la Comissió d'usuaris del CRAIMILLÁN MARCO, Pere
Responsable Administrativa DEIMSEGÚ FERRE, Olga
Responsable de la pàgina web del DEIMPUIGJANER RIBA, M. Dolors