Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GARCIA GARCIA,Miguel A.

Name

GARCIA GARCIA, Miguel A.

Section

---

Room

0

Phone number

0

e-mail

miguelangel.garciag@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Investigador Vinculat Direcció Tesi Doctoral

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual