Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GASTO HERAS,José María

Name

GASTO HERAS, José María

Section

---

Room

LAB-131

Phone number

e-mail

josepmaria.gasto@urv.cat

Position

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral - Personal de Suport a la Recerca (PSR)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual