Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data LARRÉ PEDRA,Albert

ID photo

Name

LARRÉ PEDRA, Albert

Section

---

Room

LAB-206

Phone number

977559724

e-mail

albert.larre@urv.cat

Position

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral

Research team

SSAI-Sensorials Systems Applied to the Industry - Sistemes Sensorials Aplicats a la Indústria

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual