Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data CRISTIANO RODRIGUEZ,Julin Efren

Name

CRISTIANO RODRIGUEZ, Julin Efren

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

LAB-142

Phone number

977558538

e-mail

julianefren.cristiano@urv.cat

Position

Investigadors

Job Title

Director/a d'Investigaci

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual