Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GMEZ ALARI,David

Name

GMEZ ALARI, David

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

249

Phone number

977558513

e-mail

david.gameza@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions


Selecciona el quatrimestre