Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data HERRERA GMEZ,Blas

Name

HERRERA GMEZ, Blas

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

135

Phone number

977559672/9928

e-mail

blas.herrera@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Web

http://deim.urv.es/~bherrera

Research team

Applied Geometry - Geometria Aplicada

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual