Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data KUZIAK,Dorota

Name

KUZIAK, Dorota

Section

---

Room

LAB-143; despatx133

Phone number

e-mail

Position

Altres

Job Title

I-Global Visitor Programme

Research team

Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual